altyapı

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümünü kapsar. Şirketimiz altyapı projelerinde tecrübeli personeliyle hizmet vermektedir.

ALT BAŞLIKLAR

 • İsale Hatları

  - Güzergah Seçimi

  - Güzergah Boyunca Jeoteknik Etütler

  - Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması

  - İhale Dökümanlarının Hazırlanması

  - İnşaat Kontrollüğü

 • İçme Suyu Şebekesi

  - Jeoteknik Etütler

  - Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması

  - İhale Dökümanlarının Hazırlanması

  - İnşaat Kontrollüğü

 • Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi

  - Jeoteknik Etütler

  - Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması

  - İhale Dökümanlarının Hazırlanması

  - İnşaat Kontrollüğü

 • İçmesuyu Arıtma Tesisleri

   - Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

  - Fizibilite Çalışmaları

  - Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması

  - İhale Dökümanlarının Hazırlanması

  - İnşaat Kontrollüğü

 • Atıksu Arıtma Tesisleri

   - Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

  - Fizibilite Çalışmaları

  - Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması

  - İhale Dökümanlarının Hazırlanması

  - İnşaat Kontrollüğü

altyapı