çevre

ALT BAŞLIKLAR

 • Atık Yakma Tesisleri

  - Fizibilite ve ÇED Çalışmaları

  - Yer, Sistem ve Teknoloji Seçimi

  - Planlama ve Tasarım Hizmetleri

  - İhale Dosyası Hazırlanması ve İhale Sırasında Danışmanlık

  - İnşaat ve Montaj Kontrollüğü

 • Düzenli Depolama Tesisleri

  - Yer Seçimi

  - Fizibilite ve ÇED Çalışmaları

  - Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

  - Uygulama Projelerinin ve Keşif Metrajın Hazırlanması

  - İhale Dökümanlarının Hazırlanması

  - İnşaat Kontrollüğü

 • Kompost Tesisleri

  - Fizibilite ve ÇED Çalışmaları

  - Yer, Sistem ve Teknoloji Seçimi

  - Planlama ve Tasarım Hizmetleri

  - İhale Dosyası Hazırlanması ve İhale Sırasında Danışmanlık

  - Kompost İçin Piyasa Araştırması

  - İnşaat ve Montaj Kontrollüğü

 • Tehlikeli Atık Entegre Bertaraf Tesisleri

  - Fizibilite ÇED Çalışmaları 

  - Yer, Sistem ve Teknoloji Seçimi

  - Planlama ve Tasarım Hizmetleri

  - İhale Dosyası Hazırlanması ve İhale Sırasında Danışmanlık

  - İnşaat ve Montaj Kontrollüğü

 • Çevresel Etki Değerlendirme Raporları

  - Mevcut Durum Çalışmaları (Hava Kalitesi, Gürültü Ölçümleri vb.)

  - Modelleme Çalışmalarının Yapılması

  - Yerel Mevzuata göre ÇED Raporunun Hazırlanması

  - Uluslararası (IFC, World Bank) Standartlara Göre Raporu Hazırlanması

 • Çevre Yönetimi Projeleri

  - Yönetmelik Uyumlaştırma Çalışmaları

  - Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması

  - İzleme-Kontrol Çalışmalarının Yapılması

 • Ekosistem Değerlendirme Raporu

  - Saha Çalışmalarının Yapılması

  - Literatür Taramasının Yapılması

  - Yerel ve Ulusal Standartlara Uygun Rapor Hazırlanması

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu

  - Arazi Çalışmalarının Yapılması

  - Literatür Çalışmaları ile Bitkilerin Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi

  - Yerel ve Ulusal Standartlarda Raporların Hazırlanması

çevre