referanslar

 

REFERANSLAR

Proje Adı
Müşteri
Kategori

Proje Adı Müşteri Kategori
Aşkabat Katı Atık İşleme (Kompostlaştırma ve Ayrıştırma) ve Tesisi Avan Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Uygulama Projelerinin Kontrolü ve Teknik Tekliflerin Değerlendirilmesi
Sehil İnşaat Ltd. Şti.çevre
İstanbul Katı Atık İşleme (Kompostlaştırma ve Geri Kazanma) Tesisleri İnşaat Kontrollüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesiçevre
İstanbul Katı Atık İşleme (Kompostlaştırma ve Geri Kazanma) Tesisleri Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesiçevre
İstanbul ve Trakya Bölgesi Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi, Fizibilite ve ÇED Raporunun Hazırlanması
Kandur Enerji Ltd. Şti.çevre
Binçevbir Katı Atık Bertaraf Tesisi, Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Bingöl ve Çevre Belediyeler Birliğiçevre
Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
BOTAB (Bodrum Altyapı Hizmet Birliği)çevre
Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf Tesisi, Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Sismik İnşaat A.Ş.çevre
Hakan Kömür Santrali, ÇED Raporu Hazırlanması
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim A.Ş.çevre
Hema ve Batı Karadeniz Termik Santralleri, Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Hattat Holdingenerji
IDMP Kapsamında Belirlenen Riskli İlçelerin Depreme Karşı Güvenli Kılınması Kapsamında Yerel Eylem Planları Ve Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlanması
Derya Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiüst yapı
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüenerji
Kömürcüoda Endütriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi, Uygulama Projeleri ve Keşif-Metrajların Hazırlanması
İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.)çevre
Maspo Jeotermal Enerji Santralleri, ÇED Raporu Hazırlanması
Maspo Enerji San. Tic. A.Ş.çevre
MATAB Atıksu Arıtma Tesisi, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Fizibilite Raporu
MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği)altyapı
MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji Tesisi, Uygulama Projelerinin ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması
MSG A.Ş.çevre
Milten Turizm Tesisi ve Yat Limanı, Yat Çekek Alanı, ÇED Raporu Hazırlanması
Milten Holdingçevre
MMK Atakaş Metalurji Kompleksi, ÇED Raporu Hazırlanması
MMK Atakaş Metalurji San. Tic. ve Lim. İş. A.Ş.çevre
Türkiye için Tehlikeli Atık Yönetimi Stratejisi
KFW - Çevre ve Orman Bakanlığıçevre
Tekkale Regülatörü ve HES, ÇED Raporu Hazırlanması
Haldız İnşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.çevre
Tekkale Regülatörü ve HES, Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması
Haldız İnşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.çevre
Tekkale Regülatörü ve HES, Mansap Su Hakları Raporu Hazırlanması
Haldız İnşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.çevre
Ulusal ve Bölgesel Atık Yönetim Planını Hazırlanması
Çevre ve Orman Bakanlığıçevre
Umutlu Regülatör ve HES, Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması
GA Elektrik Enerj. Üretim Sat. San. ve Tic. Ltd. Şti.çevre
Umutlu Regülatör ve HES, Mansap Su Kullanım Hakları Raporu Haırlanması
GA Elektrik Enerj. Üretim Sat. San. ve Tic. Ltd. Şti.çevre
Yeni Elektrik Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, ÇED Raporu Hazırlanması
Yeni Elektrik Üretim A.Ş.çevre